Prijzen en Info

Prijzen en Info….

Ik maak gedetailleerde, realistische portrettekeningen vanaf (digitaal aangeleverde) foto’s op Zuurvrij 225 grams papier en werk o.a. met potloden van Faber Castell.

Werkwijze:

Als u een portret wilt laten tekenen in grafiet (zwart/wit) of kleurpotlood heb ik één (of meerdere) scherpe foto’s nodig. Des te scherper de foto, des te mooier het resultaat! Ik vergroot namelijk de foto op de computer zodat ik zoveel mogelijk kenmerkende details kan zien, wat ik niet kan zien, kan ik immers ook niet weergeven…

Hieronder een voorbeeld voor het beste resultaat:

Wanneer ik van het tweede plaatje een gezicht moet tekenen, wordt bij het inzoomen de foto wazig (pixelig, je ziet dan blokjes) en dan kan ik details niet meer zien.

Ik heb graag dat bewuste foto’s gemaild worden naar: yvonne@hofdesign.nl, dan kan ik ze beoordelen op geschiktheid.

Lukt het niet een foto zelf goed in te scannen, mogen ze natuurlijk ook gewoon per post verstuurd worden (of gebracht) dan kan ik ze zelf inscannen op hoge resolutie.

Wil je contact om één en ander te bespreken kan dat via het contactformulier: contact

Na het beoordelen van de foto(‘s) op geschiktheid en het bespreken van de wensen  doe ik een prijsopgave.

Nadat ik (schriftelijk) akkoord heb ontvangen op de prijsopgave ga ik aan de slag.

Zodra de tekening klaar is, stuur ik een scan of foto van het eindresultaat via de mail.

(eventuele kleine aanpassingen zijn daarna nog mogelijk)

Bij tevredenheid, vindt de betaling plaats en na ontvangst van betaling wordt het portret zorgvuldig verpakt en aangetekend per post verzonden.

Wanneer u zelf het portret wilt komen ophalen vindt contante betaling bij aflevering plaats.

Twee of meer personen of dieren:

Van meerdere losse foto’s kan ik ook één portret tekenen, zodat het lijkt of ze samen geposeerd hebben.

De kosten voor een portrettekening zijn als volgt :

(per 01-01-2021) 

A5 formaat zwart/wit 1 gezicht (of kop van dier) = € 50,-

Voor een kleurenportret op A5 formaat geldt een toeslag van € 50,-

————————————————————————————

A4 formaat zwart/wit 1 gezicht (of dier) = € 70,-

elk gezicht erbij = € 35,- erbij.

Voor een kleurenportret op A4 formaat geldt een toeslag van € 50,- .

(Voor A4 geldt een maximum van 2 personen voor een mooi resultaat.)

————————————————————————————-

A3 formaat zwart/wit 1 gezicht (of dier) = € 95,-

elk gezicht erbij = € 50,- erbij.

Voor een kleurenportret op A3 formaat geldt een toeslag van € 75,- .

(dit i.v.m. extra werk en materiaalkosten)

(Voor A3 geldt een maximum van 3 personen voor een mooi resultaat)

Bij extra veel detail (b.v. bewerkelijke kleding, veel zwart enz.) of een achtergrond geldt een toeslag, prijs hiervan op aanvraag.

Object (gebouw/huis/voertuig)

Zwart/wit:                                              Kleurpotlood: 

A5€ 119,-                                          ———-

A4 = € 147,-                                          A4 =  € 197,-

A3 = € 182,-                                          A3 = € 257,-

Ook voor een spoedopdracht geldt een toeslag  i.v.m. wijziging planning, prijs hiervan op aanvraag. In overleg wordt gekeken of aanpassen van planning i.v.m. haalbaarheid mogelijk is.

A4 formaat is 21 x 29,7 cm.

A3 formaat is 29,7 x 42 cm.

Prijzen zijn excl. Evt. verpakkings- en verzendkosten a € 14,90.

(Het tekenwerk wordt op een zorgvuldige manier verpakt in speciale tekeningen-dozen en aangetekend verstuurd.)


Ik heb ook Cadeau-/waardebonnen te koop v.a. € 25,- die je iemand cadeau kunt doen, in te wisselen bij mij.

Wil je nog meer informatie, of een opdracht plaatsen? neem gerust contact met mij op :


Privacy:

Hofdesign, gevestigd aan Prinsenhof 6, 9983PJ Roodeschool, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hofdesign.nl Prinsenhof 6, 9983PJ, Roodeschool.

Yvonne Hofman is de Functionaris Gegevensbescherming van Hofdesign. Zij is te bereiken via yvonne@hofdesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hofdesign verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via yvonne@hofdesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hofdesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen, Appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hofdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hofdesign verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hofdesign gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hofdesign en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar yvonne@hofdesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Hofdesign wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hofdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met yvonne@hofdesign.nl