Tekenlessen

Altijd al graag of beter willen leren tekenen?
Dan ben je bij mij aan het juiste adres.
In Huislijke sfeer geef ik les in blokken van zes lessen aan kinderen van 12 tot 16 jaar (Voortgezet onderwijs), 16+ (jong volwassenen) en Volwassenen.

Als creatief Coach neem ik je mee in het creatieve proces waarbij jouw werk en eigen stijl centraal staan. Middels diverse leuke en uitdagende opdrachten leer je, vanuit de basisbeginselen technieken beheersen en een manier van werken vinden die bij je past.

Leren tekenen is “anders” leren kijken naar de wereld om je heen. Daardoor ontwikkel je inzichten, mogelijkheden en perspectieven. Je ontwikkeld je voorstellend vermogen en leert de wereld om je heen op creatieve wijze beter begrijpen.

Door lef te hebben, gewoon te beginnen zonder bang zijn om fouten te maken ontwikkel je jezelf, je leert veel van je “teken-fouten”.

“Er is niemand die niet kan tekenen, ieder heeft al zijn eigen stijl en die kan alleen maar verbeterd worden”.

Behalve leerzaam, zijn de lessen erg gezellig, en onder het genot van koffie of thee met iets lekkers, worden onder andere ideeën onderling uitgewisseld. Bij goed weer in voorjaar en zomer kan ook buiten in onze tuin getekend worden. Ik hou de groepen graag klein, zodat ik iedereen zoveel mogelijk persoonlijke begeleiding kan geven.

Lestijden volwassenen

Maandag             9:30 – 11:30 uur

Dinsdag              9:30 – 11:30 uur
Donderdag          9:30 – 11:30 uur

De kosten voor een blok van zes lessen zijn € 120,-, alle materialen, koffie, thee e.d.  zijn inbegrepen. De groepsgrootte is minimaal twee en maximaal drie personen. Er is eens per veertien dagen les, met uitzondering van de schoolvakanties.

Wilt u thuis verder werken, dient u zelf de juiste materialen aan te schaffen, dat kan uiteraard ook bij mij, de meeste materialen die we tijdens de lessen gebruiken heb ik op voorraad

Lestijden 12-16 Jaar

Vrijdag                 19:15 – 20:45 uur (1 x per 14 dagen)
Zaterdag              10:30 – 12:00 uur

De kosten voor een blok van zes lessen zijn € 77,50, alle materialen, thee en iets lekkers zijn inbegrepen.
De groepsgrootte is minimaal vier en maximaal zes personen

Lestijden 16+

Vrijdag                  19:15 – 20:45 uur (1 x per 14 dagen)

De kosten voor een blok van zes lessen zijn € 77,50.  Alle materialen, thee en iets lekkers zijn inbegrepen.

De groepsgrootte is minimaal twee en maximaal vier personen

De tijdens de lessen gebruikte materialen zijn ook bij mij aan te schaffen, mocht dat wenselijk zijn.

fotonaartekening realistischportret realistischetekening illustratie illustraties yvonnehofmanportrettekenaar hofdesign tekenwerk portrettekenwerk getekendportret dierenportret portrettekening portrettekenen portrettekeningen pastelportret kleurpotloodportret portrettekenaar tekenwerkinopdracht tekenopdracht tekenlesvoorvolwassenen tekenlesvoorkinderen grafietportret inmemoriamportret inmemoriamtekening dierbareherinnering samengesteldportret portrettekeninginopdracht tekening

Ik ben als cultuuraanbieder aangesloten bij Jeugdfonds sport & cultuur Groningen

Dus: wanneer je graag op tekenles wilt, maar daarvoor thuis onvoldoende geld is, dan kun je wellicht gebruik maken van het Jeugdfonds sport & cultuur.

Een aanvraag kan gedaan worden door een professional die betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind.
Ook St. Leergeld kan een aanvraag verzorgen.

Meer informatie hierover is te vinden op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Privacy

Hofdesign

Hofdesign, gevestigd aan Prinsenhof 6, 9983PJ Roodeschool, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hofdesign.nl Prinsenhof 6, 9983PJ, Roodeschool.

Yvonne Hofman is de Functionaris Gegevensbescherming van Hofdesign. Zij is te bereiken via yvonne@hofdesign.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hofdesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen, Appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hofdesign verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hofdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via yvonne@hofdesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hofdesign verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hofdesign gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hofdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met yvonne@hofdesign.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hofdesign en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar yvonne@hofdesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Hofdesign wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens


Hofdesign Yvonne Hofman, Prinsenhof 6, 9983 PJ, Roodeschool,
0595-413226 KVK: 65024540

error: Content is protected !!